คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty Of Engineering Ubonratchathani University

 

blue sea in front of an island with a palmtree
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
thick forest with a small brown path curved between the trees
ขอแสดงความยินดี "รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงสร้างสะพานเหล็ก"
an empty desert with wavy sand hills and a glare of the bright sun

 

  < เข้าสู่หน้าหลัก>